Polityka prywatności

1. Podstawowe informacje

Administratorem Twoich danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowe www.punktsztuki.pl jest SYSTEMT z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racjonalizacji  1/185, NIP 8521479934, adres e-mail: info@punktsztuki.pl, dalej „Administrator”.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować na adres info@punktsztuki.pl.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych.

Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby kontaktu telefonicznego, mailowego i SMS w celu przekazywania informacji z zakresu oferowanych przez nas produktów i usług dostępnych w naszej ofercie) oraz przesyłania Ci po wcześniejszych ustaleniach ofert dostosowanych do Twoich potrzeb, o których wcześniej nas poinformowałeś. Zawsze działamy na podstawie Twojej zgody – elektronicznej, pisemnej lub ustnej.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.punktsztuki.pl w przypadku:

  • skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego; dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  • zapisania się przez użytkownika do newslettera w celu przesyłania informacji (w tym informacji handlowych) drogą elektroniczną; dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • pozostawienia komentarza na stronie internetowej, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania oraz adres IP komentującego i dane przeglądarki w celu wykrywaniu spamu; dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  • skorzystanie z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną (na potrzeby realizacji zamówień oraz obsługi procedury reklamacyjnej): imię (ewentualnie nazwisko), adres e-mail, numer telefonu, a w razie zgłoszenia stosownego żądania – dane niezbędne do wystawienia faktury (w szczególności – nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP).
  • dane osobowe mogą być zbierane także za pośrednictwem ankiet w celu skontaktowania się z osobami, które wypełniły ankietę i przekazania wyników ankiet, dodatkowych materiałów oraz marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

Stosowane przez nas narzędzia wykorzystywane do przetwarzania danych (tzw. procesowy) to:

– Facebook Ads,

– Google Ads,

– Google Analytics,

– Facebook Ads.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych bez wyraźnej zgody może się wiązać z prawnie uzasadnionym interesem firmy SYSTEMT, jeśli dotyczy to następujących kwestii:

– Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,

– Bezpieczeństwa IT,

– Dochodzenia roszczeń w stosunku do klientów,

– Obrony przed roszczeniami klientów,

– Obieg informacji w Internecie. Publicznie dostępne dane – muszą być jednak przetwarzane zgodnie z pierwotnym celem.

Nikomu nie przekazujemy Twoich danych bez wyraźnego pozwolenia z Twojej strony.

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody.

Masz zawsze prawo dostępu do danych, możesz chcieć je sprostować. Możesz też zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych.

Jeśli chcesz, możemy przenieść Twoje dane do innej firmy.

Zawsze możesz cofnąć udzieloną nam zgodę – w każdym momencie.

Możesz też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne.

Stosujemy tzw. Profilowanie, tzn. śledzimy historię otwieralności przez Ciebie e-maili (jeśli dołączyłeś do naszego newslettera), aby później wysyłać Ci informacje najbardziej dla Ciebie przydatne.

Ponadto, stosujemy tzw. remarketing, czyli reklamę śledzącą poprzez narzędzia reklamowe Google Ads i Facebook Ads.

 

3. Słownik pojęć:

2.1.    Administrator – SYSTEMT, ul. Konstruktorska 1/185, 02-673 Warszawa, NIP: 5821479934  , kontakt e-mail: info@systemtechniczny.pl

2.2.    Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.punktsztuki.pl

2.3.    Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Klientów oraz innych użytkowników Sklepu.

2.4.    Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

2.5.    Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Sklepu.

2.6.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

4. Ochrona danych osobowych 

3.1.    Administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Administrator.

3.2.    Klient wypełniając interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

3.3.    Wypełniając ww. formularze Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu drogą mailową informacji w celach marketingowych i handlowych od Sprzedawcy.

3.4.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia. W celu realizacji umowy Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klienta dane firmie kurierskiej, najczęsciej tj. Sendit S.A., ul. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław lub innej. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3.5.    Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

3.6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Ciasteczka

4.1 Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku (1 rok).

4.2 Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

4.3 Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

4.4 Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

6. Osadzone treści z innych witryn

6.1 Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę, np. YouTube.

5.2 Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

7. Jak długo przechowujemy twoje dane

7.1 Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

7.2 Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

8. Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

9. Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

10. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zapoznałeś się z Polityka Prywatności

100 %