Dominik Jałowiński – Iteracje i permutacje oraz relacja człowieka i maszyny