Linda Lach – Patafizyka, neuronauka i informatyka w projekcie artystycznym Trans Line